FUR-metoden

Föda utan Rädsla(FUR) är en modern profylaxmetod som bygger på fysiologi och boken Föda utan rädsla av sjukgymnasten och doulan Susanna Heli. FUR hjälper dig att förstå vilka faktorer som gör att man arbetar med eller mot kroppen 


Genom vår praktiska förlossningskurs vill vi ge dig och din stödperson några enkla verktyg som ni kan hålla i er hand under hela förlossningen: 


  • Andning
  • Avspänning, 
  • Rösten
  • Tankens kraft. 


Var och en av dessa verktyg öppnar upp den inneboende förmåga som finns inom varje kvinna. Verktygen bygger på fysiologi och vetenskap och är därför otroligt kraftfulla och effektiva. 

Under kursen läggs mycket fokus på att stärka stödpersonens förmåga att bryta och förändra negativa spiraler och en vanlig kommentar efter kursen är "Kan vi inte få gå direkt till förlossningen nu?". 


En viktig grundsten i FUR är att det inte är smärtan och förlossningen som är problemet utan de reaktioner som är kopplade till smärtan och då framförallt rädslan och stressen. 

Det handlar inte om att inte känna rädsla, rädsla är en normal känsla,utan hur du ska möta och hantera den.
Kursen syftar till att få en så stärkande och positiv upplevelse av att föda barn som möjligt. 

Genom att förstå hur detta hänger samman och med hjälp av stödet och verktygen i metoden får du och din partner kunskap att hantera det som sker under förlossningen. 


FUR metoden har ett inifrån och ut perspektiv och vill visa vägen och öppna upp för den kunskap som redan finns i kroppen.